Trung tâm Phát triển
tại Việt Nam

Các trung tâm phát triển của Tập đoàn LINE tại Việt Nam sát cánh cùng tập thể kỹ sư LINE toàn cầu để xây dựng và tối ưu các ứng dụng, dịch vụ đa dạng quanh hệ sinh thái LINE. Hãy cùng chúng tôi tạo ra một thế giới kết nối không khoảng cách giữa con người, thông tin và dịch vụ, với LINE là người bạn đồng hành mỗi ngày trong cuộc sống.

office Ha Noi
Dev Center tại Thành phố Hà Nội
Khởi đầu chặng đường sự nghiệp mới tại LINE.
Việc làm tại Hà Nội
office HCM
Dev Center tại Thành phố Hồ Chí Minh
Khởi đầu chặng đường sự nghiệp mới tại LINE.
Việc làm tại TP HCM

Bản đồ